Pole Stretching – New Age Fitness

Pole Stretching

pole stretching

Obejmuje kompleks ćwiczeń wzmacniająco-rozciągających, ukierunkowanych na umiejętność pracy z ciężarem własnego ciała oraz uelastycznienie mięśni umożliwiające swobodne poruszanie się podczas zajęć Pole Dance.